"İMEİ sorgulama" ile Etiketlenen Konular

İngilizce olarak kullanılan ve International Mobile Equipment Identity’nin kısaltması olan İMEİ, Türkçe olarak da kullanılmakta ve IMEI, İMEİ olarak yazılabilmektedir. İMEİ numarası, cep telefonlarını ilgilendirmektedir ve yasal olarak cihazların kullanılmasını sağlamaktadır. Türkçe’ye Uluslararası Mobil Cihaz Kodu olarak geçen İMEİ 15 haneden oluşan benzersiz bir numaradır. Herhangi çakışma durumunda ise iki telefondan biri kullanılmaz hale gelebilmektedir. Bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için kişilerin...